Zasady EE

 1. Plan Pasmowy: 11 metrów, wszystkie emisje, w tym tryby cyfrowe. Należy pamiętać, że Grupa Echo Echo zaleca każdemu członkowi korzystanie z odbiorników radiowych RTX zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w ich kraju.
 2. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za członków, którzy nie przestrzegają praw i przepisów obowiązujących w ich krajach.
 3. Karty flagowe dywizji mogą być drukowane wyłącznie przez centralę , menadżera QSL.
 4. QSL Manager: Nowi członkowie mogą poprosić o pomoc w sponsorowanie nowej karty flagowej Dywizji EE, która nie miała w przeszłości żadnych Członków EE. Te karty QSL będą przechowywane w magazynie EE HQ i wysyłane przez menadżera w celu potwierdzenia kontaktu.

  * Tylko członkowie mieszkający poza Europą lub w Kraju Najbardziej Poszukiwanych mogą zwrócić się do Biura/Menedżerów QSL o zarządzanie pocztą QSL.

 5. R.I.P / Silent Key Unit numbers: Ponowne wydawanie unitów R.I.P / Silent Key Member nie będzie realizowane. * Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy małżonek (mąż lub żona) lub rodzeństwo (siostra, brat, syn lub córka) chce zabrać numer jednostki na pamiątkę cichego klucza.

  * Każdy wniosek o ponowne wydanie numeru jednostki cichego klucza musi zostać zatwierdzony przez Międzynarodową Centralę EE.

 6. Wszyscy członkowie proszeni są o przestrzeganie procedur: Członkowie do dyrektorów, dyrektorzy do koordynatorów i koordynatorzy do siedziby EE.
 7. Opłata członkowska: Grupa EE nie pobiera opłaty za przynależność.
 8. Aktywność członkowska: Grupa EE wymaga przeprowadzenia 10 QSO w roku pod znakiem wywoławczym EE.

  * Raz w roku możemy przeprowadzić losową weryfikację przeprowadzonył 10 QSO. Brak potwierdzenia przez członka 10 QSO będzie wiązało się z wydaleniem z grupy EE.

ECHO ECHO EUROPE

ECHO ECHO AUSTRALIA & PACIFIC

ECHO ECHO DX GROUP© 2024  • Wszelkie prawa zastrzeżone

You cannot copy content of this page